012-013. Одби се бисер грана од јоргована; Метла ногу на потегу

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.091A (06.00–09.10)
Назив: 012: Одби се бисер грана од јоргована; 013: Мет’ла ногу на потегу
Место: Батања
Певали Удружени појци батањске црквене општине
Датум записа: непознато
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Свадбене песме. Прва је једна од карактеристичних свадбених песама код Срба на простору Панонске низије, која се узима као еталон за низ свадбених песама испеваних на овај исти мелодијски модел (у Војводини је познат под емским називом сватовац). За лаганом мелодијом обично следи мелодија контрастног карактера, са стиховима у катрену; исту форму је међу Србима у данашњем румунском Банату забележио и Бела Барток 1912. године. Овај поредак мелодија уобичајен је у традиционалном свадбеном контексту, где се овом песмом и игром маркирају моменти одвајања девојке / младе од родитељског дома.


Запис варијанте песме из Батање је објављен у Збирци (бр. 100).

НОТЕ (ВАРИЈАНТА)

ТЕКСТ

Одби се бисер грана од јоргована,
од јоргована.Одби се бисер грана од јоргована
и лепа Смиља од своје мајке,
од миле мајке, од оца свога,
од оца свога, од брата свога,
од брата свога, од рода свога.
Роде мој, мили роде, благослови ме,
благослови ме, роде, не прокуни ме.

РУКОПИС

Odbi se biser grana – lakodalmas ének kézirata
21. Мелодија и текст свадбене песме Одби се бисер грана и текст песме Лепу Смиљу изведоше, рукопис; VT_2018_5.img006