023, 024. Одби се бисер грана и логовац

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100 (19.00–21.00)
Назив: 023:Одби се бисер грана, 024: логовац
Место: Тукуља
Свирао на тамбурици Мијо Милковић (80)
Датум записа: 11. 4. 1973
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Свадбене мелодије, „на српски начин“, како је најављено на снимку. Мелодија у рубато стилу, повезана је са мелодијом игре логовац. Лагану мелодију су у ранија времена често певале жене уз пратњу гајдаша, а њих су поступно потискивали тамбураши и хармоникаши, те не изненађује да се ова мелодија нашла и на репертоару овог времешног свирача.

Запис није објављен у Збирци.