040. Овила се бела лоза око ’растића

Информације о сакупљању

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.001B (05.11–06.22)
Назив или текст: Овила се бела лоза око ’растића
Место: Луковишће
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (László K. Kovács)

Најава: Следи плес око стола, игра се уз певачку пратњу.

Напомена: Певају жене, у два гласа, на бас. – У свим полукаденцама, доследно се јавља кратак секундни сазвук, тако што се из унисона један од гласова спушта за велику секунду наниже, на хипофиналис. Ово би могао бити преостали елемент старе двогласне певачке традиције (можда хетерофоне фактуре) коју су становници ове регије могли донети из својих матичних области динарске културне зоне. У прилог тој претпоставци говори чињеница да овај краткотрајни силазак на хипофиналис има улогу временског сигнала за заједнички наступ наредне мелодијске фразе, баш као што се до данас задржало у живој пракси извођења песама старог сеоског слоја код различитих народа и етничких група у Босни и Херцеговини, Србији, Хрватској и Црној Гори (па и на ширем динарском и балканском простору: у Грчкој, Албанији, Северној Македонији, Бугарској).

Запис објављен је у збирци (бр. 119).

НОТЕ

ТЕКСТ

Две-три: Овила се бела лоза око растића,
око растића.
Минденки: Овила се бела лоза око растића,
око растића.
Овила се бела лоза око растића,
није оно бела лоза око растића,
већ је оно лепа Мара око момчића.