039. Ко у коло деверуше, закон му је

Информације о сакупљању

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.001B (04.17–05.09)
Назив или текст: Ко у коло деверуше, закон му је
Место: Луковишће
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (László K. Kovács)


Најава: Следи плес око кума (vőfély) уз певачку пратњу.

Напомена: Појава тренутног секундног сазвука у овом извођењу је реткост у певачким традицијама Јужних Словена у Мађарској. Према позицијама ових секунди у укупној двогласној фактури, чини се да се оне ипак пре могу тумачити као својеврсна мелодијска и сазвучна “пролазница” уз пратећу линију и маниру на бас, него као остатак старије, хетерофоне или бордунске двогласне певачке традиције (какву су, претпостављамо, припадници ове групе Јужних Словена познавали у својим матичним крајевима на Балкану).