038. Коло

Информације о сакупљању

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.001B (02.30–04.15)
Назив или текст: Коло
Место: Луковишће
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (László K. Kovács)

Напомена: Изводи тамбурашки оркестар уз певање, свирано је уз плес. – Вујичић најављује нумеру као kopogós kóló (мађ.) – коло с куцањем (чизмама о тло), а пошто се у Подравини каже ударање, правилно би било коло с ударањем, свакако, није реч о посебном колу, већ само специфичном плесном мотиву (Андор Вег).