044-045. Коло са поскочицама

Информације о сакупљању

*Могуће је да је Вујичић копирао гајдашку мелодију из Луковишћа, која садржи говорене поскочице, на касету са снимцима из Семартина.

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.001B (09.58–11.59) и наставља се на другој страни траке :MZA-VT-AV-4.002A (00.00–01.20)
Назив или текст: Коло са поскочицама
Место: Луковишће
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (László K. Kovács)

Најава: Следи мелодија кола који се води у облику пужа, уз пратњу гајде и вокала.

Напомена: Коло старијег типа, које се изводи као отворено коло, са мотивом увијања крајева „у пуж“; од старијих људи је забележен назив шири коло (Андор Вег).
Напомена: Коло са поскочицама (вероватно наставак претходне песме – чује се да се оригинална трака покидала или стигла до краја; Андор Вег). Свирано на дуде.