041. Коло (плес са флашом на глави)

Информације о сакупљању

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.001B (06.23–08.55)
Назив или текст: Коло (плес са флашом на глави)
Место: Луковишће
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач  (László K. Kovács)


Најава: Следи „плес са флашама“, са певањем и пратњом тамбурашког ансамбла.

Напомена: Коло, плес са боцом на глави (уз певање или узвикање римованих двостихова, као Очи моје и обрве манке.) Изводи тамбурашки оркестар са певањем, снимљено уз игру. – Такав плес је обично извођен у овој фази сваденог весеља (Андор Вег).