043. Коло (мушка игра са ударањем рукама у чизме)

Информације о сакупљању

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.001B (09.58–11.59)
Назив или текст: Коло (мушка игра са ударањем рукама у чизме)
Место: Луковишће
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (László K. Kovács)

Напомена: Коло. Мушка игра са ударањем рукама у чизме/саре. Тамбурашки оркестар, снимљено уз игру. – Плесни мотив ударања у чизме тврдих сара преузет је из мађарске фолклорне традиције (Csizmaverős tánc), а јавља се и у другим традиционалним играма, попут дрмеша или крижања (Андор Вег).