042. Коло (варијанта дрмеша); Помисли се мила мати

Информације о сакупљању

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.001B (08.56–09.57)
Назив или текст: Коло (варијанта дрмеша); Помисли се мила мати
Место: Луковишће
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (László K. Kovács)

Напомена: Коло, варијанта дрмеша. Изводи тамбурашки ансамбл. – Мелодија варијанта песме Помисли се, мила мати, која се изводи у колу (у други подравским насељима то је често мелодија варијанте дрмеша која није троктактна; Андор Вeг)