016. Изведи брате сестру за руку

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: ZTI_AP_8166f
Назив: Изведи брате сестру за руку
Место: Чанад
Певала Ракила Недуца (р. Буњевац, 76)
Датум записа: 28. 2. 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Свадбена песма, певана је када невестин брат изводи невесту пред сватове. Запис објављен у Збирци (бр. 99).

НОТЕ

ТЕКСТ

Izvedi, brate, seju pod ruku.
Ja bi’ je izvo, al’ mi je žao.
Kad ti je žao, što si je dao?
Da sam ja znao da je to žao,
da sam ja znao, ne bi’ je dao.