047. Жени, мајко, сина једнога и мелодија за игру

Информације о сакупљању

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.002A (04.17–06.25)
Назив или текст: Жени, мајко, сина једнога и мелодија за игру
Место: Луковишће
Изводено: Свирано на дудама са певањем групе (и дудаша)
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (László K. Kovács)

Напомена: Изводе се при уласку младе у нови дом. Мелодија прве, лагане песме је на поменути лане напев, у варијанти специфичној због дудашке пратње. Наредна мелодија контрастног, плесног карактера, такође обликована на начин карактеристичан за старији слој свирачке традиције ових крајева (Андор Вег) и изводи се уз подвикивање римованих стихова.