033. Дрмеш

Информације о сакупљању

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.001A (13.20–14.07)
Назив или текст: Дрмеш
Место: Луковишће
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (K. Kovács László)

Напомена: Варијанта плеса у троктактном метру. У Подравини се среће више варијаната, а у Славонији и Барањи позната и као ситне боле (Андор Вeг). Мелодија је снимљена уз игру.