102e. Ajде дико, да се не варамо; коло

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.037A_05.14–07.22
Назив или текст: Ајде, дико, да се не варамо и коло
Место: Тукуља
Изводено: тамбурашки оркестар Мије Милковића из Тукуље
Датум записа: вероватно 1954

Напомена: Инструментална верзије песме и потом коло – нумера обликована наизменичним наступима мелодија контрастних карактера. Нумера би могла бити верзија сватовских бираћих кола (типа јастук танца): током лагане мелодије се изабере пар, а током брже мелодије се плеше (Ласло Халас). Сличан плес је извођен и у сватовима у Ловри, у време „између младиног плеса и поноћне вечере“ (Ласло Халас). Јастук танц (јастук плес) је био познат и у Помазу, под именом Скочи коло, видети у Збирци: бр. 109. (Софија Каплан)