102L. ОРЕ

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.037A_16.01–17.49
Назив или текст: Оре
Место: Тукуља
Изводено: тамбурашки оркестар Мије Милковића из Тукуље
Датум записа: вероватно 1954

Напомена: Запис је објављен у Збирци (бр. 253.) Иста мелодија на снимку бр. 103.

НОТЕ