102M. OДЈАВА РАДИО-ЕМИСИЈЕ

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.037A_17.50–18.00
Назив или текст: Одјава радио-емисије
Место: Тукуља
Изводено: тамбурашки оркестар Мије Милковића из Тукуље
Датум записа: вероватно 1954

Одјава: Драги наши слушаоци! Свирао је тамбурашки оркестар из Тукуље, под управом Мије Милковића.