102g. Овим шором, јагодо, више проћи нећу

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.037A_08.48–09.54
Назив или текст: Овим шором, јагодо, више проћи нећу
Место: Тукуља
Изводено: тамбурашки оркестар Мије Милковића из Тукуље
Датум записа: вероватно 1954

Напомена: Инструментална верзија песме.