102H. КЕТУШ

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.037A_09.57–10.46
Назив или текст: Кетуш
Место: Тукуља
Изводено: тамбурашки оркестар Мије Милковића из Тукуље
Датум записа: вероватно 1954

Напомена: Парни плес (мађ. kettős– двојни плес; негде се такав плес зове мађарац, подвој, удвој, подвоје; Андор Вeг). Ова је мелодија позната само по свирању Мије Милковића (Ласло Халас) Запис је објављен у Збирци (бр. 252а). Иста мелодија на снимку бр. 104.

НОТЕ