102I. Инструменталне верзије песме

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.037A_10.47–12.31
Назив или текст: Инструментална верзије песме
Место: Тукуља
Изводено: тамбурашки оркестар Мије Милковића из Тукуље
Датум записа: вероватно 1954

Напомена: Инструментална верзија песме; могуће да је у питању варијанта песме Бела сукња на поруб, која се изводи и у другим крајевима – у Сантову, нпр. (Ласло Халас)