014. Долети бео венац из ведра неба

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: ZTI_AP_8166d
Назив: Долети бео венац из ведра неба
Место: Чанад
Певала Ракила Недуца (р. Буњевац, 76)
Датум записа: 28. 2. 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Свадбена песма. Певана је приликом убрађивања младе (емски опис функције на простору Баната, потиче отуда што је песма певана када је невести стављан венац на главу током припрема за венчање), на широко распрострањен мелодијски модел, као у нумери 012.

Запис је објављен у Збирци (бр. 98).

НОТЕ

ТЕКСТ

Долети бео венац из ведра неба,
долети бео венац из равна поља,
па паде лепој Смиљи на русу косу.
Смиља га смеће, он се надмеће.
Не смећи, Смиљо, сметнут’ га нећеш!

Али беседи Смиља девојка:
Венче мој, венче, дангубо моја,
док те приденем, јутро не прође,
док те одприденем, и вече прође.

РУКОПИС

Doleti beo venac – lakodalmas ének kézirata
19.Долети бео венац – мелодија и текст свадбене песме, рукопис; VT_2018_5.img001
20. Имена казивача и текстови свадбених песама из Чанада, рукопис (ћир/лат); VT_Dig_00014_006