015. Девер девојку води за руку

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: ZTI_AP_8166c
Назив: Девер девојку води за руку
Место: Чанад
Певала Ракила Недуца (р. Буњевац, 76)
Датум записа: 28. 2. 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Свадбена песма, певана је када девер изводи девојку пред сватове. Са истом мелодијом броја 016 забележеном у Збирци: бр. 99.