019. Волем кума нег белог голуба

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: ZTI_AP_8167f
Назив: Волем кума нег белог голуба
Место: Чанад
Певао Матија Поповић (69)
Датум записа: 28. 2. 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Свадбена песма посвећена куму, на мелодију која је код Срба у овом делу Баната придружена игри логовац (Ilić/Илић 2006: 83). Запис није објављен у Збирци.