017. Благо нама ево нашег кума

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: ZTI_AP_8166g
Назив: Благо нама ево нашег кума
Место: Чанад
Певала Ракила Недуца (р. Буњевац, 76)
Датум записа: 28. 2. 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Свадбена песма која је певана приликом доласка кума у младожењину кућу. Свадбени двостихови се у овом случају изводе на мелодију бећарца. Запис варијанте објављен у Збирци (бр. 93).

НОТЕ

ТЕКСТ

Благо нама, благо нама,
ево нашег кума,
благо нама, благо нама,
ево нашег кума!Благо нама, ево нашег кума!
Волем кума нег златног голуба:
голуб бити, па ће одлетети,
а с кумом ћу рујно вино пити.