022. Ајој, мати моја мила

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.104 (31.05–33.33)
Назив: Ајој, мати моја мила
Место: Чанад
Нарицала Марика Јеновац (60)
Датум записа: 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Нарицаљка (ћерке за мајком). На снимку се јасно чују плач и јецаји између мелостихова, које је Вујичић назначио у запису текста, а који у транскрипцији изостају (в. слику 29).
Запис је објављен у Збирци (бр. 121).

НОТЕ

ТЕКСТ

Ајој, мати моја мила [плаче]
а што си ме преварила,
па си нуз башчу отишла?Кад сам телеграм добила:
Лепосава се под земљу положила, [плаче]
а за брата никад ништа не зна,
он је, кукаван, у рат нест’о. [плаче]
Нит’ знам да ли га душманска кугла погодила,
нит’ знам да ли га црно море прогутало? [плаче]
Ево, четрнајст је година, никад за њега не знам ништа. [плаче]Ајао, мати, име, фала ти,
ајао, мати, име, фала ти.
Та што га ниси сачувала?
Па да си га овамо упутила,
па ја би га боље била склонила
и прид куглу не би’ га била упутила.
Ајаој, драги брат мој Пера,
ајаој, терет мој велики!

РУКОПИС

Sirató kézirata, Magyarcsanád
29. Ајој, мати моја мила – текст нарицања, Чанад, рукопис