086. Mладо пастирче умилно

Варијетет: Д
Тема: Лирске песме
Регистрациони број: ZTI_AP_8165j
Назив: Младо пастирче умилно
Место: Чанад
Певала Ракила Буњевац (76)
Датум записа: 28. 2. 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Лирска песма. Запис није објављен у Збирци.