078. Што те нема, драги да ми дођеш

Варијетет: Д
Тема: Лирске песме
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.010B (02.22–03.28)
Назив: Што те нема, драги, да ми дођеш
Место: Батања
Певао мушкарац (соло)
Датум записа: 1958
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Песма припада семиградској-варошкој и градској традицији.
Мелодија је објављена у збирци, али у трогласном аранжману (бр. 179).

НОТЕ

ТЕКСТ

Што те нема, што те нема,
драги, да ми дођеш,
еј, што те нема, име моје,
драги, да ми дођеш?

Ил’ си болан, ил’ си болан,
Ил’ ти не да нана,
еј, ил’ си болан, име моје,
ил’ ти не да нана?

Ил’ си другу, ил’ си другу
обљубио љубу,
еј, ил си другу, име моје,
обљубио љубу?

Нит’ сам болан, нит’ сам болан
нит’ ми не да нана,
еј, нит сам болан, злато моје,
нит’ ми не да нана.

Већ сам другу, већ сам другу
обљубио љубу,
еј, већ сам другу, злато моје,
обљубио љубу!

Зар је боља, зар је боља
другарица моја,
еј, зар је боља, име моје,
другарица моја?

Еј, није боља, није боља,
већ је срцу воља,
еј, није боља, злато моје,
већ је срцу воља!