087. С оне стране Дунава

Варијетет: Д
Тема: Лирске песме
Регистрациони број: ZTI_AP_8168b
Назив: С оне стране Дунава
Место: Чанад
Певао Милан Гурзо (54)
Датум записа: 02. 03. 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Запис песме је објављен у збирци као трогласни аранжман (бр. 193).

НОТЕ

ТЕКСТ

С оне стране Дунава
с оне стране, лане моје,
ај, Дунава.

С оне стране Дунава
само једна колеба,
у колеби девојка.
Ја јој рече: добар дан,
она мени одврати,
ја је одма’ загрли
па је одн’о матери:
– Прими, мајко, девојку.