084. И ја поћи за ‘ерцега нећу

Варијетет: Д
Тема: Лирске песме
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.104 (23.09–23.56)
Назив: И ја поћи за ’ерцега нећу
Место: Чанад
Певала Марија Јеновац (60)
Датум записа: 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Запис песме, који одговара другој отпеваној мелострофи, објављен је у збирци (бр. 197).

НОТЕ

ТЕКСТ

И ја поћи за ‘ерцега нећу,
пред олтаром угасићу свећу,
пред олтаром угасићу свећ[у].

И ја поћи за ‘ерцега нећу,
пред олтаром угасићу свећу.
Па ћу рећи: не волим, па нећу,
пред олтаром угасићу свећу.
За старца је само стара бака,
ја сам млада, за младог јунака!