088. Из камена вода текла, хладна студена

Варијетет: Д
Тема: Лирске песме
Регистрациони број: ZTI_AP_8167a
Назив: Из камена вода текла, хладна студена
Место: Чанад
Певао Матија Поповић (69)
Датум записа: 28. 2. 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Лирска песма. Запис није објављен у Збирци.