079. Зелен багрем удара

Варијетет: Д
Тема: Лирске песме
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.010B (03.29–04.00)
Назив: Зелен багрем удара
Место: Батања
Певао мушкарац (соло)
Датум записа: 1958
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Ова песма има функцију рефрена у односу на претходну нумеру, контрастна по мелодији, метро-ритмичком устројству и карактеру.

Запис мелодије није објављен у збирци.