083. Зарекла се Даница

Варијетет: Д
Тема: Лирске песме
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100 (36.27–38.05)
Назив: Зарекла се Даница
Место: Чип
Певала Неранџа Тодоровић (р. у Чипу, 1904)
Датум записа: 1973
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Снимљено у Пештсентлеринцу (Будимпешта) од казивача из Чипа. Варијанта сложеније мелодије на исти текст забележене у Сентандреји, објављене у збирци (бр. 177).

НОТЕ (ВАРИЈАНТА)

ТЕКСТ

Зарекла се Даница,
бисером је магла пала,
зарекла се Даница
да претече Месеца,
да претече Месеца.

Зарекла се Даница
да претече Месеца.
Не могла га претећи,
већ заједно зађоше,
већ заједно зађоше
за то брдо велико.

За тим брдом горица,
у горици башчица.
Отуд иде девојка
са злаћаним ибриком
да за’ити водице,
да напоји војника.