081. Доцкан пођо’ из Новога Сада

Варијетет: Д
Тема: Лирске песме
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.050B (24.00–26.46)
Назив: Доцкан пођо’ из Новога Сада
Место: Батања
Певала браћа Александар Роцков (43) и Ненад Роцков (38)
Датум записа: 1958
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Лирска, љубавна песма, изведена на бас, са карактеристичном орнаментиком у водећем гласу и изузетном усклађеношћу певачких деоница (у погледу тембра, ритма, сазвучја), препознатљивом као карактеристика извођења ових певача (нумере 090). Исту песму снимио је Јоца Млинко Мимика из Мола „уз пратњу тамбурица” на грамофонској плочи од 78 rpm Columbia E 1521 /67285.

Запис песме је објављен у збирци (бр. 196).

НОТЕ

ТЕКСТ

Доцкан пођо(х) из Новога Сада,
доцкан пођо(х) из Новога Сада,*
ој, Јоване, мој ђердане,
та, мој мили драгане.
Ој, Јоване, мој ђердане,
та, мој мили драгане.

Доцкан пођо(х) из Новога Сада,
срето(х) Мару у тесном сокаку,
ја јој рек’о по два по три пута:
– Море, Маро, сврни ми сас** пута!
Ал’ је Мара жеравица љута,
не хтеде ми сврнути сас пута.
Откиде ми дугме са капута,
а ја њојзи шлингерај са скута.

РУКОПИС

60. Доцкан пођох из Новога Сада – текст песме, Батања, рукопис (лат.); ВТ_Диг_00014_002

*Напомена уредника: Овде је навод текста песме допуњен тако што је унето понављање мелостиха и понављање рефрена, према нотном запису и према теренском аудио снимку (бр. 081. у Прилогу). Премда у првом издању стоји „се с пута“, а у рукописном запису песме стоји „са пута“ (в. Слику бр. 60), решење „сас пута“ овде је примењено на основу теренског звучног снимка, где се овај облик предлога јасно чује.