080. Где ћеш бити, мала Кејо

Варијетет: Д
Тема: Лирске песме
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.010B (04.09–06.06)
Назив: Где ћеш бити, мала Кејо?
Место: Батања
Певао мушкарац (соло)
Датум записа: 1958
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Популарна, широко распрострањена лирска песма; аутор је Даворин Јенко (Цветко, Драготин: Даворин Јенко и његово доба, Српска академија наука и уметности, Београд 1952).

Запис песме није објављен у збирци.