085. Aјзибан се креће

Варијетет: Д
Тема: Лирске песме
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.104 (24.06–25.47)
Назив: Ајзибан се креће
Место: Чанад
Певала Јулијана Недучин (60)
Датум записа: 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Приповедна, елегична и врло експресивна песма о одласку драгог у рат. Запис песме није објављен у Збирци.