076-077. Ајде, дико, да се не варамо – соло тамбурица; певање уз тамбуру

Варијетет: Д
Тема: Лирске песме
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100 (15.33–16.34; 17.31–18.29)
Назив: ’Ајде, дико, да се не варамо (076: соло тамбурица; 077: певање уз тамбуру)
Место: Тукуља
Соло тамбурица: Мијо Милковић (80). Певали: Мијо Милковић (тамбурица и вокал), Тихомир Вујичић и неколицина (неидентификованих) присутних
Датум записа: 11. 04. 1973
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Инструментална, а затим вокално-инструментална верзија песме.
Запис песме је објављен у збирци (бр. 182).

НОТЕ

ТЕКСТ

‘Ајде, дико, ‘ајде, дико,
‘ајде, дико, да се не варам[о].

‘Ајде, дико, да се не варамо,
рекосмо се да се састанемо:
ил’ у мојој, ил’ у твојој башти.
– Како ћеш ми сватове напојит’?
Драга ми се за брата удала.
Како ћу ја братов дивер бити?
Како ћу јој чашу наздравити?
Ил’ ћу рећи: ваше липо здравље?
Или: наше драго миловање?