Инструментална и инструментално-певана музика (Д варијетет)

Чанад (Magyarcsanád)

MZA-VT-AV-4.104_38.21–38.59

Тукуља (Tököl)

102. Радио емисија са снимком наступа тамбураша из Тукуље.

MZA-VT-AV-4.037A_00.19–01.46

102b. Коло

MZA-VT-AV-4.037A_01.46–02.49

MZA-VT-AV-4.037A_02.50–04.11

102d. Коло

MZA-VT-AV-4.037A_04.12–05.11

MZA-VT-AV-4.037A_05.14–07.22

102f. Коло

MZA-VT-AV-4.037A_07.24–08.47

MZA-VT-AV-4.037A_08.48–09.54

102h. Кетуш

MZA-VT-AV-4.037A_09.57–10.46

MZA-VT-AV-4.037A_10.47–12.31

102j. Коло

MZA-VT-AV-4.037A_12.32–14.25

MZA-VT-AV-4.037A_14.26–15.58

102l. Оре

MZA-VT-AV-4.037A_16.01–17.49

MZA-VT-AV-4.037A_17.50–18.00


103. Оре

MZA-VT-AV-4.100_26.38–28.47

104. Кетуш

MZA-VT-AV-4.100_28.52–29.17

MZA-VT-AV-4.100_30.24–31.44

Мартинци (Felsőszentmárton)

MZA-VT-AV-4.050B_00.17–03.37

MZA-VT-AV-4.050B_03.38–05.02

MZA-VT-AV-4.050B_05.10–08.13

MZA-VT-AV-4.050B_08.13–11.03

MZA-VT-AV-4.050B_11.59–14.15

Батања (Battonya)

MZA-VT-AV-4.050B_14.22–16.51

MZA-VT-AV-4.050B_16.55–19.20

MZA-VT-AV-4.050B_21.10–23.53

Чанад (Magyarcsanád)

MZA-VT-AV-4.104_33.35–35.04

Батања (Battonya)

MZA-VT-AV-4.002B_11.29–13.47

Чанад (Magyarcsanád)

ZTI_AP_8167h