Епске песме, приповедне песме, романсе, баладе (Д варијетет)

Каћмар (Katymár)

MZA-VT-AV-4.098_07.34–10.17

Чип (Szigetcsép)

MZA-VT-AV-4.100_32.28–34.43

MZA-VT-AV-4.100_46.19–47.30

MZA-VT-AV-4.100_34.46–36.24

MZA-VT-AV-4.100_38.08–41.05

MZA-VT-AV-4.100_44.44–46.14

MZA-VT-AV-4.100_58.10–59.42

Чанад (Magyarcsanád)

ZTI_AP_8167b

ZTI_AP_8168g

ZTI_AP_8165d

Сечуј (Dunaszekcső)

MZA-VT-AV-4.090A_13.44–17.42

MZA-VT-AV-4.090A_06.55– 09.17