051-052. Вишњица родила; Сестра брату поручује

Варијетет: Д
Тема: Од јесени до јесени
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.108_32.10–32.53; MZA-VT-AV-4.108_32.53–35.43
Текст: Вишњица родила; Сестра брату поручује
Место: Калаз
Певала Зорка Белош (р. Лазић, 1901. у Калазу)
Датум записа: 07. 1972
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Ове две мелодије изведене су као једна целина. Реч је о српским обредним песмама, у прошлости у Калазу певане на (православни) Ускрс после вечерње службе уз коло са провлачењем, играно око цркве. На снимку је забележен дијалог Тихомира Вујичића и певачице о овом обреду. Записи су објављени у збирци (бр. 139, 140).

НОТЕ

140.

ТЕКСТ

Вишњица родила,
Лерјано, перјано.
Колико родила?
Седам, пет и девет.

***

Сестра брату поручује,
сестра брату поручује.
По ладу, по за ладу,
за лад, Марија.

Сестра брату поручује:
– Дођ’ ме, брате, поводити,
док не родиш мушко чедо,
мушко чедо и девојче.

РУКОПИС

37. Сестра брату поручује – мелодија и текст ускршње песме са ритмичким обрасцем, Калаз, рукопис (лат.)

ТРАНСКРИПТ

Т. В.: И то се певало?
Зорка Белош: То се певало, око цркве се ишло, трипут.
??.: На Ускрс?
З. Б.: Па тако, две на Ускрс, после вечерња.
Т. В.: А је л’ се црква опасавала са белим платном?
З. Б.: То не знам.
Т. В.: Јер то на Косовом пољу опасу цркву са белим платном и онда певају то.
З. Б.: Не знам.
??.: Није било. Али обишли сте трипут цркву?
З. Б.: Обишли трипут цркву и онда око крста се ишло једаред и онда се растајали. И тако две и две марамице држали, понатапао се, па провлачили једна другој.
Т. В.: Као на Косову.
З. Б.: То је здраво лепо било. Ту из Помаза долазили, Сентандреје, то вечерње сваки дош’о да види. Па било много девојака, некад. А сад већ две-три.
Т. В.: Е па онда било пуно, сто момака, двеста девојака.
З.Б: А сад можемо да чујемо?
Т.В.: Одмах ћемо послушати.
??.: Само реците како се зовете, колико Вам је година и где сте певали?
З.Б.: Па девојачко име?
??: Чија и девојачко име.
З.Б.: Зорка Белош, рођена Зорка Лазић. 71 годину сам, прве сам рођена.
Т.В.: И где сте то певали?
З.Б.: […] тамо се певало, на […] се није.
Т.В.: Не, сад где сте Ви певали, у Калаз?
З.Б.: У Калаз.
Т.В.: 1972. године, јула месеца, хвала.