Д варијетет

Традиционална музика Срба и Хрвата штокаваца. Снимке је начинио Тихомир Вујичић и други истраживачи.

Коментари снимака: Јелена Јовановић и Данка Лајић Михајловић, Андор Вег (Végh Andor) и Ласло Халас (Halász László).