139. Čudnog glasa iz Mostara grada

Тема: Песме народа Југославије
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100_54.12–56.20
Назив или текст: Čudnog glasa iz Mostara grada [Чудног гласа из Мостара града]
Место: Чип
Певала Неранџа Тодоровић (68)
Датум записа: 1973

Напомена: Неранџа Тодоровић (рођ. у Чипу 1904), Снимљено у Пестсзентлőринцу (Будимпешта) – Приповедна песма, која илуструје у којој су мери песме са тематиком из Босне и Херцеговине распрострањене и популарне И међу Србима / Јужним Словенима у Мађарској. Овакве песме су се шириле и путем радио-програма.
Запис мелодије није објављен у Збирци.