007. Sumartonek, al’ si lipi zeleni

Варијетет: Б
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.026A_02.24–04.36
Почетак песме: Sumartonek, al’ si lipi zeleni [Сумартонек, ал’ си липи зелени]
Место: Сумартон
Певао: Розалија Ткалец (40)
Датум записа: 1951
Сакупљач: Јанош Манга
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Песма по својим мелодијским и формалним особинама веома блиска мађарском традиционалном певању новијег стила, за који мађарски етномузиколози сматрају да је у Угарској распрострањен у касном XIX веку, а да је потом доспео у традиције других етницитета. Ова мелодија одговара мелодијској варијанти под бројем 151-21 у систему Мађарских мелодија новог стила који је саставио Јанош Берецки (Berecki [Bereczky] 2013); снимак овог мелодијског типа из села Ласлово (Szentlászló)- Хрватска, доступан је на следећем линку у Звучном архиву Музиколошког института Истраживачког центра за хуманистичке нануке:  https://zti.hungaricana.hu/hu/audio/5596/#record-25231, од 44.14.

Запис је објављен у Збирци (бр. 32.).

НОТЕ

ТЕКСТ

Sumartonek, al’ si lipi zeleni,
z belim cvetjem ves si ti zasajeni,
Sumartonek, al’ si lipi zeleni,
z belim cvetjem ves si ti zasajeni.

Sumartonek, al’ si lipi zeleni,
z belim cvetjem ves si ti zasajeni.
V Sumartonu tri so fajne divojke
koje so mi srce z mesta gibnule.
Prva klinčec, druga szegfü – majoran,
tretja derži druge dečke: se zavman.

Z Sumartona v Serdahelj je peli put
kud se šeće moj golubek mnogo put.
Kupil sam ti grličica dundeka
kaj buš znala da si mene lubila,
jišće k tomu svakovego pantleka
koj si ga boš na dundek svezivala.