006. Ne mrem ftrči, niti pak doseči

Варијетет: Б
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.026A_00.22–02.22
Почетак песме: Ne mrem ftrči, niti pak doseči [Не мрем фтрчи, нити пак досечи]
Место: Сумартон
Певала: Розалија Ткалец (40)
Датум записа: 1951
Сакупљач: Јанош Манга
Нотни запис: Тихомир Вујичић


Напомена: Низ снимака које је начинио Јанош Манга, а транскрибовао Тихомир Вујичић, одражава посебан музички идиом присутан у Помурју (и суседном Међумурју, на простору Хрватске). Мелодије са пентатонском основом показују висок степен сродности са мађарским традиционалним песмама, али и одређене посебности хрватске традиције, на чије је постојање указао Тихомир Вујичић (в. нумеру Збогом поле, горе… у низу мелодија које следе).

Запис песме је објављен у збирци (бр. 29), с нешто другачијим текстом.

НОТЕ (ВАРИЈАНТА)

ТЕКСТ

Ne mrem ftrči, niti pak doseči,
nik ti možem listeka pisati,
nik ti možem, drago serce moje,
listeka pisati.

O, nevkretne one vure bile
koje ruke lani so grlile,
preblažene tvoje modre joči
ke mi sviete v temnej noči;

Temne noči so me sprevađale
joči so mi svetlo zovdavale,
a ti si me rada dočekala
pa mi slatku lubav dala.