004. Svet Gregor doktora

Варијетет: А
Регистрациони број: NM-MH1224c
Почетак песме: Svet Gregor doktora [Свети Грегор доктор]
Место: Тишина/Csendlak
Певао: Франц Џубан (45)
Датум записа: 1898
Сакупљач: Бела Викар (Béla Vikár)

Напомена : Коледа намењена прикупљању поклона за учитеља, наставника. Наставници су углавном били оргуљаши и појци, а њихова плата у Краљевини Угарској до 1910. године заснивала се углавном на даровима појединаца. Песма је преведена са мађарског и у целини је објављена 1845. године у књизи Јожефа Кошича (Kossics József) Zobriszani Szloven i Szlovenka med Műrov in Rábov (Школовани Словенац и Словенка између Муре и Рабе). Њена порука је била да позове децу у школу, као и да оправда смисао школовања. Институционализацијом школе, „коледање на светог Гргура“ је пренето на ученике: у име учитеља два најбоља ученика су му скупљала поклоне.

Запис није објављен у Збирци.

РУКОПИС

Свет Грегор доктора – запис мелодије и текста (лат.)
4. Свет Грегор доктора – запис мелодије и текста (лат.)