001. Marko skače

Варијетет: А
Регистрациони број: NM-MH 1224a
Почетак песме: Marko skače [Марко скаче]
Место: Тишина/Csendlak
Певали: Ана Хорват (21 г.) и Франц Џубан (45 г.)
Датум записа: 1898
Сакупљач: Бела Викар (Béla Vikár )

Напомена: Песма, која је данас једна од најпрепознатљивијих прекмурских песама, скреће пажњу на особености традиције Словенаца у Мађарској. Због утицаја евангелистичке цркве доживљавали су већи притисак на традиционалне обреде и народна веровања, а самим тим и на обредне песме. Највише су се сачували свадбени обичаји и песме. Међу сватовским песмама је и Марко скаче, која је првобитно служила за удварање, али је била позната у ширем окружењу уз словеначко-хрватску границу. На архаичност песме указује и повезаност плесом. У време снимања у Тишини (Csendlak) песма је имала више строфа, и још је била повезана игром. Пре Другог светског рата замењена је фолклористички осмишљеном игром типа избора пара, што је променило и смисао песме.

Запис је објављен у Збирци (бр. 1.).

НОТЕ

Marko skače

ТЕКСТ

Marko skače, Marko skače
po zelenoj trati,
hm, hm, tra-la-la,
po zelenoj trati.

V rokaj nosi sedem žutij zlati.
Tou de njemi za devojko dati.
Pijte, jejte, mojga bratca konji!
Zdaj mo išli daleč po devojko.
Prek devétij, prek desetij moustov.
Tam jo vidim, folaše pomejče.

РУКОПИС

Марко скаче – запис текста (лат.)
1. Марко скаче – запис текста (лат.) (коментари Беле Бартока зеленим мастилом)
Марко скаче – запис мелодије
2. Марко скаче – запис мелодије и текста (лат), запис Беле Бартока