005. Vsaki den slišimo novega kaj

Варијетет: А
Регистрациони број: NM-МH1223а
Почетак песме: Vsaki den slišimo novega kaj [Сваки дан чујемо нешто ново]
Место: Тишина/Csendlak
Певао: Франц Џубан (45 г.)
Датум записа: 1898
Сакупљач: Бела Викар (Vikár Béla)


Напомена : Песма са почетним позивом да се слуша представља причу о несрећној смрти младе девојке а истовремено истиче важност преношења вести коју садржи песма. Информисање људи песмом било је веома важно и код Словенаца, али је у великој мери било познато као ширење опроштајних песама, тојест песама о изненадним и непредвиђеним смртима. Ове песме су преносиле путујуће занатлије који су скретали пажњу људи на своје услуге путем песме или људи са друштвених маргина који су певањем молили милостињу. Због линије, која је раздвајала прекмурски крај од осталих словеначких крајева, преношење вести било је још важније: песме о суровом односу између маћеха и пасторчади преносиле су се из Мађарске до Штајерске и Крањске, док су из Штајерске до Словенаца из Мађарске стигле песме о несрећним смртима. Ове песме су путем фолклоризације постале део народне традиције.

Запис није објављен у Збирци.