Звучни снимци

 • A ВАРИЈЕТЕТ: СЛОВЕНАЧКИ
 • B ВАРИЈЕТЕТ: ПРИМУРСКИ КАЈКАВСКИ
 • D ВАРИЈЕТЕТ: ШТОКАВСКИ
  • Од к олевке до гроба
  • Од јесени до јесени
  • Епске песме, приповедне песме, романсе, баладе
  • Лирске песме
  • Припеви, бећарци, кра тке, потрк ушице, шалајке, шаљиве, набрајалице, песме из механе, песме за плес
  • Инструментална и инструментално-певана музика
  • Песме грађанске, песме позна тих или непозна тих аутора
 • ЗАЈЕДНИЧКО ПЕВАЊЕ БРАЋЕ ВУЈИЧИЋ
 • ЦРКВЕНЕ ПЕСМЕ: СРПСКО НАРОДНО ЦРКВЕНО ПОЈАЊЕ