059. Звонила је Ана, Љељо

Варијетет: Д
Тема: Од јесени до јесени
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.098 (10.30–12.25)
Назив: Звонила је Ана, Љељо
Место: Каћмар
Певала Петрона Петреш (63)
Датум записа: 20. 2. 1971
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Краљичка песма. Специфична, хемиолна метрика и мелопоетска форма која ствара утисак непрекидног кретања. На завршетку се јавља узвик Хваљен Исус! као маркер завршетка обредне песме. Овом песмом започиње низ снимака краљичких песама које репрезентују обредну традицију Буњеваца у Мађарској.

Запис песме није објављен у Збирци.