053. Заиграло дивно коло – вузмено коло

Варијетет: Д
Тема: Од јесени до јесени
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.002A (09.50–11.03)
Текст: Заиграло дивно коло-Вузмено коло
Место: Луковишће /Лакóцса
Песму води Јага Петриновићева, а прати група жена („народна дружина“, одн. „народни хор“) из Луковишћа
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (K. Kovács László)

Напомена: Вузмено коло. Низ вузмених / ускршњих песама које су се изводиле у колу, део традиције Хрвата у Подравини (видети о томе детаљније: Begovacz1980), представља примере изузетно богате, старе обредне традиције очуване у Луковишћу до друге половине XX века. Овај низ песама снимљених у континуитету заснован је на јединственом, сведеном мотивском материјалу, који благо варира у мелодијском погледу од песме до песме, у зависности од версификације. Све су нумере изведене у маниру на бас, са јасно профилисаним деоницама и са повременим појавама трогласа. Антифоно извођење, са наизменичним наступима солисте и групе, као и извици у току и на крајевима мелостихова / мелострофа, изузетно су упечатљиво сведочанство о некадашњој живој обредној намени ових песама.

Записи су објављени у Збирци (бр. 133, као и 128, 134, 135, 136).

НОТЕ

ТЕКСТ

Заиграло дивно коло,
заиграло дивно коло,
дивно коло.

Заиграло дивно коло,
у тим колу све дивојке,
све су беле и румене,
само једна бледог лица,
упита њу другарица:
– Што је теби друго моја,
што си тако белог лица?
– Как’ ја не би бледа била,
кад ме драги оставио,
на плот главу ослонио,
другу драгу заљубио.