A ВАРИЈЕТЕТ: СЛОВЕНАЧКИ (ДОКУМЕНТИ)

Записи Беле Викара (1898)

Марко скаче – запис текста (лат.)
1. Марко скаче – запис текста (лат.) (коментари Беле Бартока зеленим мастилом)
Марко скаче – запис мелодије
2. Марко скаче – запис мелодије и текста (лат), запис Беле Бартока
По бреги леjче – запис текста (лат.)
3. По бреги леjче – запис текста (лат.)
Свет Грегор доктора – запис мелодије и текста (лат.)
4. Свет Грегор доктора – запис мелодије и текста (лат.)
Всаки ден слишимо новега кај – запис текста (лат.)
5. Всаки ден слишимо новега кај – запис текста (лат.)