Родољубиве и солдачке песме (ДОДАТНЕ ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ) – (ДОКУМЕНТИ)

99. Долине тутње – мелодија песме, Чанад (VT_Dig_00014_037)
VT_Dig_00014_038
100. Књигу пише краљ Србије – мелодија песме, Чанад, рукопис; (VT_Dig_00014_038)
Vujicsics_122
101. Спустила се густа магла преко Дунава – мелодија и текст песме, Помаз, певао Игњат Чобан, рукопис (лат.) (Vujicsics_122)
VT_Dig_00009_016
102. Служим цара три године дана “из прека” – текст песме, Мартинци, рукопис (лат.)(VT_Dig_00009_016)
VT_Dig_00009_015
103. Када нама жица свира – мелодија и текст песме, певао Стево Ковачевић (53), Луковишће, рукопис (лат.) (VT_Dig_00009_015)