Програми конференција на којима је Тихомир Вујичић учествовао, резимеи и рукописи његових текстова; маргиналије на програмима (ДОДАТНЕ ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ) – (ДОКУМЕНТИ)

217.
217. Програм ИВ конгреса СУФЈ, Вараждин 1957_1 (img01)
218.
218. Програм ИВ конгреса СУФЈ, Вараждин 1957_2 (img02)
219.
219. “Народне пјесме и игре југословенских мањина у Маџарској”_1, рукопис (куцан на машини) Тихомира Вујичића, рад изложен на ИВ конгресу СУФЈ, Вараждин 1957, необјављен; (img10)
220.
220. “Народне пјесме и игре југословенских мањина у Маџарској”_2(img11)
221.
221. “Jugoszláv népzene”_1 [“Југословенска народна музика”], рукопис (куцан на машини) Тихомира Вујичића, недатиран, необјављен; (VT_Dokumentum_7_01)
222.
222. “Jugoszláv népzene”_2[“Југословенска народна музика_2”], рукопис (куцан на машини) Тихомира Вујичића, недатиран, необјављен; (VT_Dokumentum_7_02)
223.
223. “Jugoszláv népzene”_3 [“Југословенска народна музика_3”], рукопис (куцан на машини) Тихомира Вујичића, недатиран, необјављен;(VT_Dokumentum_7_03)
224.
224. Миодраг А. Васиљевић у Будимпешти”_1, рукопис (куцан на машини) Тихомира Вујичића, недатиран, необјављен (img31)
225.
225. “Миодраг А. Васиљевић у Будимпешти”_2, рукопис (куцан на машини) Тихомира Вујичића, недатиран, необјављен (img32)
226.
226. ”О емисијама народне музике на радиу. Општи принципи”_1, рукопис (куцан на машини) Тихомира Вујичића, недатиран, бнеобјављен; (img48)
227.
227. “О емисијама народне музике на радиу. Општи принципи”_2, рукопис (куцан на машини) Тихомира Вујичића, недатиран, необјављен; (img49)
228.
228. Списак учеснка XИ конгреса СУФЈ, Цеље 1965_1 (фотографија: Ј. Јовановић)
229.
229. Списак учеснка XИ конгреса СУФЈ, Цеље 1965_2; (фотографија: Ј. Јовановић)
230.
230. Маргиналије Тихомира Вујичића у књизи саопштења на ВИ конгресу СУФЈ_1; (форографија: Ј. Јовановић)
231.
231. Маргиналије Тихомира Вујичића у књизи саопштења на ВИ конгресу СУФЈ_2; (форографија: Ј. Јовановић)
232.
232. Маргиналије Тихомира Вујичића у књизи саопштења на ВИ конгресу СУФЈ_3; (форографија: Ј. Јовановић)
233.
233. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_1, рукопис (куцан на машини) Тихомира Вујичића., недатирано, необјављено (img12)
234.
234. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_2 (img13)
235.
235. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_3 (img14)
236.
236. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_4 (img15)
237.
237. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_5 (img16)
238.
238. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_6 (img17)
239.
239. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_7 (img18)
240.
240. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_8 (img19)
241.
241. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_9 (img20)
242.
242. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_10 (img21)
243.
243. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_11 (img22)
244.
244. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_12 (img23)
245.
245. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_13 (img24)
246.
246. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_14(img25)
247.
247. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_15 (img26)
248.
248. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_16 (img27)
249.
249. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_17 (img28)
250.
250. “Вагант и југоисточно европско народно стихосложење”_18 (img29)
251.
251. Метроритмички обрасци, прилог тексту о вагантском стиху, рукопис (img30.jpg)
252.
252.Белешке уз текст о вагантском стиху_1, рукопис (img53.jpg)
253.
253. Белешке уз текст о вагантском стиху_2, рукопис (img55.jpg)
254.
254. Белешке уз текст о вагантском стиху_3, рукопис; (img56.jpg)
255.
255. Белешке уз текст о вагантском стиху_4, рукопис; (img57.jpg)
256.
256. Белешке уз текст о вагантском стиху_5, рукопис; (img58.jpg)
257.
257.Белешке уз текст о вагантском стиху_6, рукопис;(img60.jpg)
258.
258. Белешке уз текст о вагантском стиху_7, рукопис; (img63.jpg)
259.
259. Белешке уз текст о вагантском стиху_8, рукопис; (img64.jpg)
260.
260. Белешке уз текст о вагантском стиху_9, рукопис; (img65.jpg)
261.
261. Белешке уз текст о вагантском стиху_10, рукопис; (img66.jpg)
262.
262. Белешке уз текст о вагантском стиху_11, рукопис; (img67.jpg)
263.
263. Белешке уз текст о вагантском стиху_12, рукопис; (img68.jpg)
VT_Dig_00001_023
264. Белешке уз текст о вагантском стиху_13, рукопис; (VT_Dig_00001_023)
VT_Dig_00001_023
265. Белешке уз текст о вагантском стиху_14, рукопис;; (VT_Dig_00001_023)
266.
266. Програм XX конгреса СУФЈ, Нови Сад 1973_1; (скен Музиколошког института САНУ)
267.
267. “Folklore-Elemente in Liedern Isidor Bajić’s und Marko Nešić’s”_1, резиме рада Тихомира Вујичића представљеног на XX конгресу СУФЈ, Нови Сад 1973; (скен Музиколошког института САНУ)
268.
268. “Folklore-Elemente in Liedern Isidor Bajić’s und Marko Nešić’s songs”_2, резиме рада Тихомира Вујичића представљеног на XX конгресу СУФЈ, Нови Сад 1973; (скен Музиколошког института САНУ)
269.
269. “Фолклорни елементи у стваралаштву Исидора Бајића и Марка Нешича”_1, рад Тихомира Вујичића представљен на XX конгресу СУФЈ, Нови Сад 1973, рукопис; (img04)
270.
270. “Фолклорни елементи у стваралаштву Исидора Бајића и Марка Нешича”_2, рад Тихомира Вујичића представљен на XX конгресу СУФЈ, Нови Сад 1973, рукопис; (img05)
271.
271. “Фолклорни елементи у стваралаштву Исидора Бајића и Марка Нешича”_3, рад Тихомира Вујичића представљен на XX конгресу СУФЈ, Нови Сад 1973, рукопис; (img06)
272.
272. “Фолклорни елементи у стваралаштву Исидора Бајића и Марка Нешича”_4, рад Тихомира Вујичића представљен на XX конгресу СУФЈ, Нови Сад 1973, рукопис; (img07)
273.
273. “Фолклорни елементи у стваралаштву Исидора Бајића и Марка Нешича”_5, рад Тихомира Вујичића представљен на XX конгресу СУФЈ, Нови Сад 1973, рукопис; (img08)
274.
274. “Фолклорни елементи у стваралаштву Исидора Бајића и Марка Нешича”_6, рад Тихомира Вујичића представљен на XX конгресу СУФЈ, Нови Сад 1973, рукопис; (img09)
275.
275. Листа учесника_1: IIIᵉ congress international des etudes du sud-est européen, Букурешт, 1974; (SKMBT_363 r19112912160)
276.
276. Листа учесника_2: IIIᵉ congress international des etudes du sud-est européen, Букурешт, 1974; (SKMBT_363 r19112912150_0002)
277.
277. Програм_1: IIIᵉ congress international des etudes du sud-est européen, Букурешт, 1974 (SKMBT_363 r19112912140)
278.
278. Програм_2: IIIᵉ congress international des etudes du sud-est européen, Букурешт, 1974 (SKMBT_363 r19112912150_0001)
279.
279.  “Byzantinismes et orientalismes dans la tradition musicale orale de l’Europe du Sud-Est”_1, рад Тихомира Вујичића изложен на ИИИ међународном конгресу за студије југоисточне Европе, Букурешт 1974, рукопис (машина) (img41)
280.
280. Byzantinismes et orientalismes dans la tradition musicale orale de l’Europe du Sud-Est”_2, рад Тихомира Вујичића изложен на ИИИ међународном конгресу за студије југоисточне Европе, Букурешт 1974, рукопис (машина); (img42)
281.
281. “Byzantinismes et orientalismes dans la tradition musicale orale de l’Europe du Sud-Est”_3,рад Тихомира Вујичића изложен на ИИИ међународном конгресу за студије југоисточне Европе, Букурешт 1974, рукопис (машина); (img43)
282.
282. “Byzantinismes et orientalismes dans la tradition musicale orale de l’Europe du Sud-Est”_4, рад Тихомира Вујичића изложен на ИИИ међународном конгресу за студије југоисточне Европе, Букурешт 1974, рукопис (машина); (img44)
283.
283. “Byzantinismes et orientalismes dans la tradition musicale orale de l’Europe du Sud-Est”_5,рад Тихомира Вујичића изложен на ИИИ међународном конгресу за студије југоисточне Европе, Букурешт 1974, рукопис (машина); (img45)
284.
284. “Byzantinismes et orientalismes dans la tradition musicale orale de l’Europe du Sud-Est”_6, рад Тихомира Вујичића изложен на ИИИ међународном конгресу за студије југоисточне Европе, Букурешт 1974, рукопис (машина); (img46)
285.
285. “Byzantinismes et orientalismes dans la tradition musicale orale de l’Europe du Sud-Est”_7,рад Тихомира Вујичића изложен на ИИИ међународном конгресу за студије југоисточне Европе, Букурешт 1974, рукопис (машина); (img47)
286.
286. Недатирани и ненасловљени текст о народној музици на Балкану_1.1., стр. 3, рукопис (машина, лат.), фрагмент текста; (img50)
287.
287.  Недатирани и ненасловљени текст о народној музици на Балкану_1.2., стр. 3, рукопис (машина, лат.), фрагмент текста; (img51)
288.
288. “Могући односи “домородачких” и “страних”, “градских” и “сеоских”, “црквених” и “световних” прећутно “етномузиколошким” званих појава на Балкану – недатирани текст_2.1., рукопис (машина, лат.) (Vujicsics_047)
289.
289. “Могући односи “домородачких” и “страних”, “градских” и “сеоских”, “црквених” и “световних” прећутно “етномузиколошким” званих појава на Балкану – недатирани текст_2.2., рукопис (машина, лат.) (Vujicsics_048)